ŠTĚRKOPÍSEK BRATČICE

 

 

O firmě

Obchodní společnost Štěrkopísek Bratčice, s.r.o. byla založena v roce 1992 a od svého založení se zabývá převážně dopravou štěrkopísku (písek, štěrk, dekorační kamenivo - kačírek), lomového kamene a drceného kameniva, odvozem výkopové zeminy a inertního materiálu. Štěrkopísek a lomové kamenivo přepravujeme především z pískoven a lomů, které se nachází v okolí sídla společnosti. Štěrkopísek (štěrk, písek a dekorační kámenivo - kačírek) dopravujeme převážně z pískovny Bratčice, okres Brno-venkov. Lomový kámen a drcené kamenivo zajišťujeme z lomů v Dolních Kounicích, Želešicích a Olbramovicích.

Naše firma zajišťuje také dopravu ornice, zeminy a inertního materiálu. Vozidla jsou též přizpůsobena pro přepravu zemědělských komodit.
Na žádost zákazníka zpracujeme předběžnou cenovou kalkulaci zakázky.
Uvedené přepravní činnosti zabezpečujeme vlastními dopravními prostředky. Dále společnost disponuje dvěma kolovými nakladači KNB 250 a dozerem S170. S těmito stroji provádíme nakládku, skrývkové a rekultivační práce.

V případě zájmu o dovoz nebo přepravu štěrkopísku, lomového kamene, drceného a dekoračního kameniva - kačírek, výkopové zeminy, či inertního materiálu nás neváhejte kontaktovat.

Tel.: +420 777 872 750

Štěrkopísek Bratčice

Pískovny Morava spol s.r.o.

Hommar s.r.o.

PHAR LAP, s.r.o.